Bonsai Nan Kai

Bonsaiklubben for Lolland, Falster, Møn, Sydsjælland og Midtsjælland

Bonsairåd

 

Generelt om pasning af bonsai.

Udfra alle de mange muligheder der er for at bruge forskellige træer til bonsai, er det selvfølgelig umuligt at lave en fuldstændig generel pasningsvejledning. Derfor er det også nødvendigt at sætte sig ind i de enkelte træers behov. Nogle træer tåler at tørre let ud og igen andre skal have et fugtigt miljø at leve i. Der beskæres rodnet ved omplantning og igen er det meget forskelligt fra træ til træ hvordan og hvor kraftigt man kan beskære rødderne, nogle skal beskæres kraftigt og andre kan ikke tåle dette.

Gode råd. 

Gode råd når man vander:

 • Brug aldrig iskoldt vand.
 • Vand helst tidligt om aftenen.
 • Saml regnvand og brug  det til vanding og overbrusning.
 • Lad aldrig jorden tørre helt ud.
 • Gød aldrig på tør jord.
 • Søg information om det enkelte træs behov.

Gode råd når man gøder:

 • Brug aldrig flydende gødning på tør jord.
 • Brug helst organisk flydende gødning, da det ikke svider rødderne.
 • Undersøg det enkelte træs behov for næring.
 • Stedsegrønne træer påbegyndes gødning så snart frosten er af jorden
 • Løvfældende træer gødes ikke før bladene er sprunget ud.
 • Blomstrende træer gødes i foråret og i efteråret og med en speciel gødning.
 • Giv aldrig et sygt træ gødning.
 • Giv aldrig gødning til nyomplantede træer - vent 1 mdr. 

Gode råd vedrørende jordblandinger:

 • Brug aldrig almindelig jord fra haven.
 • Lav et godt dræn i bunden af skålen. (evt, Kattegrus)
 • Bland aldrig gødning i jorden, da det kan svide de sarte rødder - især nyomplantede.
 • Plant ikke svækkede træer om, da det kan svække dem yderligere.

Gode råd generelt:

 • Forestil dig det færdige træ inden beskæring. Lav evt. en skitse.
 • Bladbeskær kun på sunde træer.
 • Fjern aldrig alle bladene samme år som træet er omplantet.
 • Rodbeskæring foretages efter behov ved omplantning.

Gode råd vedrørende snøring:

 • Pas på barken på løvtræer, snør med aluminium tråd og pas på at tråden ikke bider ind i barken, mærker vil bestå meget længe.

 • Stedsegrønne træer snøres med udglødet kobbertråd, den holder længe og fastere, så formen holdes.
 • Azalier er meget sprøde og knækker meget let, så de snøres meget let eller slet ikke, men klippes i form i stedet. 

 

Zoner.

 

Når man læser i bonsaibøger kan man meget nemt blive forvirret omkring det der står om årstiderne, så her er en kort vejledning fra Peter Adams.
 
 Norlige halvkugle     Sydlige halvkugle
 Midvinter   Januar  Midsommer
 Sen vinter  Februar  Sensommer
 Tidlig forår       Marts  Tidlig efterår
 Midt forår       April  Midt efterår
 Sent forår   Maj   Sent efterår
 Tidlig sommer  Juni     Tidlig vinter
 Midsommer   Juli    Midvinter
 Sensommer  August    Sen vinter
 Tidlig efterår   September  Tidlig forår
 Midt efterår     Oktober   Midt forår
 Sent efterår      November  Sent forår
 Tidlig vinter  December  Tidlig sommer